FANDOM


I dag afprøvede vi det nye clicker sytem, hvor vi besvarer dagens lektier vha. computere, i stedet for at gå til tavlen. Derudover har vi også lært om ligevægtskonstanten sammenlignet med reaktionsbrøken.

Hvis reaktionsbrøk > ligevægtkonstant er ligevægten forskudt mod højre (Der er for mange produkter)

Hvis reaktionsbrøk < ligevægtkonstant er ligevægten forskudt mod venstre (Der er for mange reaktanter)

Hvis reaktionsbrøk = ligevægtkonstant er der ligevægt.

Ændring i stofkoncentration

  1. Indgreb, der medfører mere reaktant => større nævner i reaktionsbrøken => reaktionsbrøk < ligevægtkonstant.
  2. Indgreb, der medfører mindre reaktant => mindre nævner i reaktionsbrøken => reaktionsbrøk > ligevægtkonstant.
  3. Indgreb, der medfører mindre produkt => mindre tæller i reaktionsbrøken => reaktionsbrøk < ligevægtkonstant.
  4. Indgreb, der medfører mere produkt => større tæller i reaktionsbrøken => reaktionsbrøk > ligevægtkonstant.


"Hvis man laver et ydre indgreb i en ligevægt, vil systemet modvirke det ydre indgreb" - Le Chateliers princip.